Általános kérdések

 1. Milyen díjfizetési gyakoriságok választhatóak? A díjfizetés gyakorisága lehet havi, féléves vagy éves.
 2. Milyen módon tudom kiegyenlíteni a havidíjaimat? A havidíjak kiegyenlítése történhet postai készpénz-átutalási megbízással, banki átutalással, csoportos beszedési megbízással, belföldi postautalvánnyal, vagy – a Díjnet rendszer használata esetén – bankkártyás fizetés útján. Amennyiben egyéni utalással vagy belföldi postautalvánnyal fizetsz, kérjük a közlemény rovatban tüntesd fel a tízjegyű ügyélszámodat. Kérjük, vedd figyelembe, hogy a csoportos beszedési megbízás érvénybe lépéséig (kb. három hónap) az előfizetési díjakról csekket küldünk. Amennyiben külön nem nyilatkozol a díjfizetés módjáról, úgy automatikusan csekket fogunk küldeni.
 3. Hová fordulhatok esetleges problémámmal? A UPC Direct telefonos ügyfélszolgálata hétköznapokon reggel 8 és este 20 óra között, hétvégén és munkaszüneti napokon 10 és este 20 óra között áll rendelkezésre. Hétvégén számlázással kapcsolatos ügyintézésre nincs lehetőség.
 4. Ha lemondom a szolgáltatást, hogyan és mikor kapom vissza a letéti díjat? A jegyzőkönyv aláírása után megközelítőleg 1 hónappal postai vagy banki átutalással történik a visszafizetés. Ehhez azonban a lemondó nyilatkozat során jelezni kell, hogy az összes berendezést visszaszolgáltattad. A visszautalást telefonos ügyfélszolgálatunkon a 1214-es telefonszámon kell igényelned az eszközök leadása után megközelítőleg 1 hónappal.
 5. Magyarázat a szerződést követő első díjtételekhez: Tört havi díj: új előfizetői szerződés esetén a választott programcsomag számlázási gyakoriságának egységénél (havi, féléves, éves) kisebb időszakra vonatkozó terhelés.Havi/féléves/éves díj: Választott programcsomagnak megfelelően a számlázási gyakoriság egységének teljes időszakára vonatkozó terhelés.Letéti díj: A szerződés hatálya alatt a technikai berendezések biztosítékául szolgáló díj. (A jelenlegi kampányos feltételeknek megfelelően ez a díjtétel elengedésre kerül, így ez a tétel nem jelenik meg.)

Számlával vagy csekkel kapcsolatos kérdések

 1. Mit kell tudnom a korlátozásról és mi a rendelkezésre állási és visszakapcsolási díj? A szolgáltató az előfizető szerződésszegése miatt a szolgáltatás korlátozására az előfizető egyidejű értesítése mellett az alábbi esetekben jogosult: ha az előfizető a műsorjelet jogosulatlanul vételezi, a kódolt műsorjelet jogosulatlanul dekódolja; ha az előfizetőnek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt, legalább 30 (harminc) napos fizetési határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van; ha az előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának működését, vagy; ha az előfizető a szolgáltatást a szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, vagy azt hálózati szolgáltatás céljára használja. A szolgáltató köteles az előfizető kérelmére a szolgáltatás haladéktalan visszakapcsolására, ha az előfizető annak okát megszünteti, és erről a szolgáltató hitelt érdemlő módon tudomást szerez. A visszakapcsolási díj mértéke az Általános szerződési feltételek (Ászf) 2/b. mellékletében kerül meghatározásra. A szolgáltató a szolgáltatás korlátozásának időtartama alatt csökkentett díjat jogosult számlázni. Ennek mértékét az Ászf 2/b. melléklete is tartalmazza.
 2. Hogyan kerülhető el a kezelési költség fizetési emlékezető miatt? Amennyiben havidíjad a számlán jelzett fizetési határidőig befizeted, biztosan nem kell kezelési költséget fizetned. Hogy ez biztosan megtörténjen, válaszd a csoportos beszedési megbízást és élvezd az automatikus fizetés előnyeit és az extra kedvezményeket.
 3. Mit jelent a kezelési költség fizetési emlékeztető esetén? A kezelési költséget azon előfizetőknek terheljük, akik a fizetési határidőig nem rendezték havidíjukat. Az első fizetési emlékeztető díját az Ászf 2/b melléklete tartalmazza, mely a késedelmes fizetést követő hónapban kerül terhelésre a késedelem miatt felmerült adminisztrációs költségek fedezésére. Amennyiben az előfizető egyenlege 2 egymást követő ciklusban is hátralékot mutat, újabb fizetési emlékeztetőt küldünk és az Ászf 2/b. mellékletében meghatározott további kezelési költséget terhelünk az adminisztrációs költségek fedezésére.
 4. Milyen számlázási ciklus szerint történik a havi díjak kiállítása? A számlázási időtartam a UPC Direct számlázási rendszeréhez igazodik, a havi gyakoriság esetén a tárgyhó 5. napjától a következő hónap 04. napjáig, a féléves fizetési gyakoriság a január 5-től július 4. napjáig, illetőleg a július 5-től a január 4. napjával záruló szolgáltatási időszakra, míg az éves díjfizetés a minden év január 5. napjától a következő év január 4. napjáig terjedő időszakra terjed ki.
 5. Hogyan kapom vissza az előre kifizetett, de később lemondott prémium csomag tört havi díját? Prémium csomag lemondása esetén a visszajáró tört havi díjat fizetési gyakoriságtól függően a következő számládon jóváírjuk.
 6. Mi történik, ha az aktuális díjakat késve fizetem be? Késedelmes díjfizetés (fizetési határidőn túli befizetés) esetén a késedelmes napokra a mindenkor hatályos Ptk. 6:48.§ (1). bekezdése, üzleti előfizetők esetén 6:155. § (1)-(2) bekezdés eszerinti késedelmi kamatot számítjuk fel, valamint az ÁSZF rendelkezései szerint a szolgáltatást korlátozhatjuk.
 7. Mit tegyek, ha nem kaptam meg a havi elszámolást? A díjak a tárgyidőszakra előre fizetendők a UPC Direct szolgáltatója által megküldött számla alapján, a számlán megjelölt fizetési határidőig; ha a számlán a fizetési határidő nem került feltüntetésre, akkor legkésőbb az adott hónap 15. napjáig. Amennyiben ezen határidő lejárta előtt legalább 8 nappal az előfizető ügyfélszolgálatunkon nem jelzi, hogy a számlát nem kapta kézhez, úgy a számla a UPC Direct szolgáltatója általi megküldését követő 8. napon kézbesítettnek minősül.
 8. Hogyan küldhetem el a befizetésről az igazolást? A bizonylatot a befizetes@upcdth.lu e-mail címre küldheted el.
 9. Mennyi idő után kapcsolják vissza a szolgáltatásomat korlátozásból? Amennyiben a befizetés megtörtént, úgy 3-4 munkanap, amíg feldolgozzuk. Ezt követően a szolgáltatást automatikusan visszakapcsoljuk.

Elektronikus számla és csoportos beszedési megbízás

 1. Miért kaptam csekket, mikor a havidíjat csoportos beszedéssel egyenlítem ki? A megbízás elfogadásának átfutási ideje 2-3 hónap, az elindulásáig az előfizetési díjat az általunk küldött készpénz-átutalási megbízáson egyenlítheted ki. Csoportos beszedési megbízás esetén normál esetben nem küldünk csekket. Azonban ha a banktól azt a visszajelzést kapjuk, hogy a számlaszám megszűnt, a leemelendő összeg limitálva lett vagy nem áll rendelkezésre megfelelő összeg, így a szolgáltatási díjat nem tudtuk leemelni a számláról, akkor készpénz-átutalási megbízást, vagyis csekket is küldünk. Kérjük, hogy ebben az esetben a csekk befizetése mellett ellenőrizd a bankodnál, hogy miért volt sikertelen a csoportos beszedés. Csekket mellékelünk a számlalevél mellé abban az esetben is, ha a csoportos beszedési megbízást a számlavezető bankod még nem rögzítette nyilvántartásában.
 2. Mi az elektronikus számla? Az elektronikus számla a hagyományos, papír alapú számla elektronikus változata. Tartalma és formátuma teljes mértékben megegyezik a hagyományos számlával, azonban elektronikus úton (e-mailben) küldjük meg.
 3. Miért éri meg elektronikus számlára váltanod? Elektronikus számla választása esetén havi számládat elektronikusan kapod meg, ezzel óvod a környezetet, és havidíjadat 75 Ft-tal csökkentheted. Amennyiben csoportos beszedési megbízás mellé az elektronikus számlázást is választod, havonta 200 Ft-ot írunk jóvá havidíjadból.
 4. Mi a csoportos beszedési megbízás? A havidíj befizetésének az a módja, amikor a saját bankodnál felhatalmazod a UPC DTH S.à r.l.-t, hogy minden hónapban automatikusan leemelje aktuális havidíjadat az egyenlegedről. Ebben az esetben a terhelés dátuma szerepel a számlán fizetési határidőként.
 5. Miért érdemes csoportos beszedési megbízással fizetnem a havidíjat? Csoportos beszedési megbízás választása esetén a havidíjat a fizetési határidő mindenkori betartásával automatikusan fizeted, ezzel elkerülheted a sorban állást a postán, valamint a fizetési határidő elmulasztása miatti felszólításokat és késedelmi díjakat. Mindemellett havidíjadat 75 Ft-tal csökkentheted. Amennyiben elektronikus számlád mellé a csoportos beszedési megbízást is választod, havonta 200 Ft-ot írunk jóvá havidíjadból.
 6. Mit jelent a kezelési költség fizetési emlékeztető esetén? A kezelési költséget azon előfizetőknek terheljük, akik a fizetési határidőig nem rendezték havidíjukat. Az első fizetési emlékeztető díját az Ászf 2/b melléklete tartalmazza, mely a késedelmes fizetést követő hónapban kerül terhelésre a késedelem miatt felmerült adminisztrációs költségek fedezésére. Amennyiben az előfizető egyenlege 2 egymást követő ciklusban is hátralékot mutat, újabb fizetési emlékeztetőt küldünk és az Ászf 2/b. mellékletében meghatározott további kezelési költséget terhelünk az adminisztrációs költségek fedezésére.
 7. Hogyan kerülhető el a kezelési költség fizetési emlékezető miatt? Amennyiben havidíjadat a számlán jelzett fizetési határidőig befizeted, biztosan nem kell kezelési költséget fizetned. Hogy biztosan minden hónapban pontosan fizethess, válaszd a csoportos beszedési megbízást és élvezd az automatikus fizetés előnyeit és az extra kedvezményeket.

Kapcsolatba lépnél velünk?

Már ügyfél vagyok

My UPC Direct fiók

Belépek/Regisztrálok

Még nem vagyok ügyfél

Kérdésem van!

Kérdésem van!